AMG Jobs

Găsiți un post de asistent medical pe site-ul nostru specializat în domeniul locurilor de muncă!

Încredințați-ne proiectul dumneavoastră personal! Experții noștri în recrutare medicală vă vor oferi toată expertiza lor în termeni de susținere și monitorizare a carierei dumneavoastră.

Confidențialitatea este o valoare importantă a cabinetului nostru de recrutare.

Discuțiile dumneavoastră cu consultanții noștri sunt confidențiale iar CV-ul dumneavoastră va fi comunicat clientului nostru doar cu acordul dumneavoastră. Obiectivul nostru? Găsirea postului care vă corespunde cel mai bine!

Candidații noștri:
Asistenți medicali și îngrijitori: toate specializările
Asistenți medicali pentru sănătatea muncii
Asistenți medicali MO și anesteziști
Cadre sau cadre superioare

Termeni și Condiții

Vă recomandam sa cititi cu atentie acest Acord. El stabileste termenii si conditiile in care va punem la dispozitie serviciile noastre prin intermediul site-ului AMGJobs.eu.

Daca folositi serviciile sau informatiile oferite de www.AMGJobs.eu, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor de mai jos.

Acesti termeni si conditii se pot modifica in timp. Va recomandam sa verificati periodic rubrica Termeni si Conditii din cadrul www.AMGJobs.eu pentru a fi la zi cu toate modificarile.

Utilizatorii pot fi persoane fizice si juridice din Romania sau strainatate.

In conformitate cu prevederile Regulamentulului (UE) 2016/679,  AMGJobs.eu,  prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

• Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

• Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Regulamentul (UE) 2016/679, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in  mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Toate informatiile publicate pe AMGJobs.eu sunt doar cu titlu informativ, pot fi neactualizate si nu reprezinta nicio obligatie explicita, sunt proprietatea AMGJobs.eu. Niciun fragment nu poate fi reprodus fara acordul AMGJobs.eu.

Rating 4.2 - Google
Ultima actualizare: 16.06.2024 – 19:15